Cắt và tạo lại tàn cho mai vàng

29 Tháng Mười, 2022

Hướng dẫn cách xử lý những cây mai có tàn bị thiếu, trống, tạo nên giá trị cho cây mai của bạn.

Bài viết liên quan:

Mai đột biến Nhị ngọc toàn 2 màu hoa
Hướng dẫn chăm sóc mai vàng sau khi lặt lá cho hoa nở đúng Tết
Cách làm cho cây mai vàng không trổ bông sớm
Cây mai siêu khủng giá 5 tỷ đẹp nhất Vĩnh Long